*

EBONY 45S
180mm Schneider Apo Symmar,
Kodak PORTRA 160

Ny-Alesund, small settlement

Svalbard Island